นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

ตารางคำนวนเงินปันผล

ตารางคำนวนเงินปันผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ช่วยให้สมาชิกทราบข้อมูลเบี้องต้นในการจ่ายเงินปันผลปลายปี

คู่มือระบบ Application

ระบบ Application Rid Saving สามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถทำธุรกรรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบบริการสมาชิก

ระบบบริการสมาชิกระบบใหม่ สามารถเรียกพิมพ์ใบเสร็จได้ภายในระบบได้เลย และข้อมูลของสมาชิกจะอัพเดทอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง!!

E-book

แหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับสหกรณ์

ridsaving.com

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด (สามเสน) 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

coop@ridsaving.com

coop@ridsaving.com

-

โทร.0-2241-0473 โทรสาร 0-2243-5086