นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 32857

1. กรณีฝากเงิน หรือ ชำระหนี้ด้วยเงินสด ต้องติดต่อทำรายการ ณ ที่ทำการสหกรณ์

2. กรณีฝากเงิน หรือชำระหนี้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ทางสหกรณ์เปิดไว้ 5 แห่ง

3. กรณีฝากเงิน หรือชำระหนี้โดยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องระบุสั่งจ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัดและติดต่อสหกรณ์ภายในเวลา 11.00 น. เพื่อสหกรณ์จะได้นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ทันเวลา

** กรณีระบุสั่งจ่ายชื่อสมาชิกโดยที่มิได้ขีดคร่อมทั่วไปลงบนหน้าเช็คสมาชิกต้องเซ็นชื่อสลักหลังเช็ค ดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็ค กำกับ 2 ชื่อ

** รายชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีที่ทางสหกรณ์เปิดบัญชีไว้เพื่อบริการสมาชิก โอนเงินฝากและชำระหนี้ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
กสิกรไทย
บางกระบือ
007-2-07575-7
กรุงศรีฯ
บางกระบือ
008-1-08434-8
กรุงเทพ
ศรีย่าน
110-0-43737-3
กรุงไทย
ศรีย่าน
012-1-10137-1
ทหารไทยธนชาต
ศรีย่าน
041-2-21722-6
** เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หรือ
ส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินให้สหกรณ์ฯ
ในวันที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ตามหมายเลขโทรศัพท์ของเรื่องที่ติดต่อ
เรื่องที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
ฝากเงิน
0-2243-4796
ชำระหนี้เงินกู้
0-2669-6595

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh

Category: