นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44
Written by Super User
Category:

Written by Super User
Category:

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย. 2567  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค. 2567  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เม.ย. 2567  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มี.ค. 2567  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 29 ก.พ. 2567  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค. 2567  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค. 2566  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย. 2566  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ต.ค. 2566  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย. 2566  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ส.ค. 2566  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ก.ค. 2566  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย. 2566  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค. 2566  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เม.ย. 2566   
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มี.ค. 2566   
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 ก.พ. 256  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค. 256  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ต.ค. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ส.ค. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ก.ค. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เม.ย. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มี.ค. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 ก.พ. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค. 2565  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค. 2564  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย. 2564  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ต.ค. 2564  
Written by Super User
Category:

ATM โอนเงินออนไลน์ สหกรณ์- กรุงไทย
เป็นบริการทางการเงินที่สหกรณ์ร่วมกับธนาคารกรุงไทย(KTB Co-Op Direct Connect) เพื่อให้บริการสมาชิกในรูปแบบใหม่ ช่วยให้สมาชิกสามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์ ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทยและถอนเงินได้จากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆ ได้ทั่วประเทศ หรือจะโอนต่อไปยังบัญชีอื่นๆได้ตามต้องการหรือ จะโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย กลับมายังบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแค่มีบัญชีและบัตร ATM ของ ธนาคารกรุงไทยก็สามารถเข้าร่วมใช้บริการนี้ได้

ง่ายกว่า เร็วกว่า สะดวกกว่า ” อย่างไร ?
 

ง่ายกว่า เพียงแค่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทย และสามารถใช้บัญชี เดิมได้ โดยไม่ ต้องเปิดบัญชีใหม่

เร็วกว่า ไม่ต้องรอทำบัตร ATM นานอีกต่อไป เพราะสามารถใช้บัตร ATM เดิมได้และเมื่อบัตรหาย หรือชำรุด สามารถติดต่อทำบัตรใหม่ได้ทันทีที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และยังใช้บริการร่วมกับ สหกรณ์ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องสมัครขอใช้บริการใหม่ เนื่องจากเป็นเลขที่บัญชีเดิม

สะดวกกว่า ให้คุณถอนเงินของสหกรณ์ได้สะดวก โดยการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย เพียงแค่นี้ก็สามารถถอนหรือโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นๆได้อย่างสะดวก หรือจะโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยกลับมายังบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ก็ทำได้อย่างสะดวก

ขั้นตอนการใช้บริการระบบ ATM

ขั้นตอนการสอบถามยอด

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ขั้นตอนการรรับเงินฝากหรือเงินกู้ 

1. 

2. 

 3.

 4.

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10.

11.

ขั้นตอนการฝากเงินหรือชำระเงินกู้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Written by Super User
Category:

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มี.ค. 2562  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 ก.พ. 2562  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค. 2562  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ต.ค. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ส.ค. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ก.ค. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เม.ย.2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มี.ค. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 ก.พ. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค. 2561  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค. 2560  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย. 2560  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ต.ค. 2560  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย. 2560  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ส.ค. 2560